Bạn đang ở Vị Trí của bạn

Mua hàng đảm bảo

100% Giao dịch qua Daisanexpress được đảm bảo

- Daisanexpress quản lý đơn hàng của bạn từ khi đặt hàng cho đến khi hoàn tất

- Người bán sẽ chỉ nhận được tiền sau khi bạn xác nhận đơn hàng

- Bạn được quyền khiếu nại để Daisanexpress xử lý nếu sản phẩm không đúng như mô tả

Tham khảo đánh giá shop qua người mua

- Mỗi shop khi kinh doanh trên Daisanexpress đều được người mua đánh giá

- Đánh giá được thể hiện trung thực dưới dạng hình ngôi sao cho người mua mới tham khảo